• อัลบั้ม : พิธีบำเพ็ญกุศล สัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • วันที่อัพเดท : 20 ตุลาคม 2559 10:29:28
 • จำนวนผู้เข้าชม : 174
 • อัลบั้ม : พิธีจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพัก ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมศรียานนท์
 • วันที่อัพเดท : 19 ตุลาคม 2559 11:23:36
 • จำนวนผู้เข้าชม : 241
 • อัลบั้ม : วันคล้ายวันสถาปนา กองสวัสดิการ ครบรอบ 56 ปี
 • วันที่อัพเดท : 19 กันยายน 2559 11:55:20
 • จำนวนผู้เข้าชม : 196
 • อัลบั้ม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆฯ
 • วันที่อัพเดท : 19 กันยายน 2559 11:47:08
 • จำนวนผู้เข้าชม : 194
 • อัลบั้ม : โครงการ จิตอาสาพัฒนาวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กับกองสวัสดิการ
 • วันที่อัพเดท : 12 กันยายน 2559 10:45:31
 • จำนวนผู้เข้าชม : 222
 • อัลบั้ม : พิธีสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ(ครั้งที่ 14) ประจำปี 2559
 • วันที่อัพเดท : 11 สิงหาคม 2559 10:21:46
 • จำนวนผู้เข้าชม : 284