• อัลบั้ม : วันคล้ายวันสถาปนา กองสวัสดิการ ครบรอบ 56 ปี
 • วันที่อัพเดท : 19 กันยายน 2559 11:55:20
 • จำนวนผู้เข้าชม : 186
 • อัลบั้ม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆฯ
 • วันที่อัพเดท : 19 กันยายน 2559 11:47:08
 • จำนวนผู้เข้าชม : 180
 • อัลบั้ม : โครงการ จิตอาสาพัฒนาวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กับกองสวัสดิการ
 • วันที่อัพเดท : 12 กันยายน 2559 10:45:31
 • จำนวนผู้เข้าชม : 204
 • อัลบั้ม : พิธีสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ(ครั้งที่ 14) ประจำปี 2559
 • วันที่อัพเดท : 11 สิงหาคม 2559 10:21:46
 • จำนวนผู้เข้าชม : 268
 • อัลบั้ม : โครงการอุปสมบทมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเทพศิรินทราวาส
 • วันที่อัพเดท : 10 สิงหาคม 2559 10:16:09
 • จำนวนผู้เข้าชม : 248
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 1 สิงหาคม 2559 09:38:49
 • จำนวนผู้เข้าชม : 237