• อัลบั้ม : พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ 5 มิ.ย.59
 • วันที่อัพเดท : 6 มิถุนายน 2559 10:58:40
 • จำนวนผู้เข้าชม : 321
 • อัลบั้ม : การทดสอบสมรรถภาพทางกายข้าราชการตำรวจในสังกัด สก.ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา ฝ่ายกีฬา สก.
 • วันที่อัพเดท : 23 พฤษภาคม 2559 11:03:11
 • จำนวนผู้เข้าชม : 297
 • อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมการป้องกันข้าราชการตำรวจก่อความรุนแรงให้ตนเองและผู้อื่นเสียชีวิต
 • วันที่อัพเดท : 15 พฤษภาคม 2559 12:07:21
 • จำนวนผู้เข้าชม : 266
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 3 พฤษภาคม 2559 10:39:13
 • จำนวนผู้เข้าชม : 211
 • อัลบั้ม : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ตร. ประจำปี 2559
 • วันที่อัพเดท : 26 เมษายน 2559 17:14:32
 • จำนวนผู้เข้าชม : 212
 • อัลบั้ม : พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ 30 มี.ค.59
 • วันที่อัพเดท : 31 มีนาคม 2559 13:10:33
 • จำนวนผู้เข้าชม : 285