• อัลบั้ม : พิธีสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ(ครั้งที่ 14) ประจำปี 2559
 • วันที่อัพเดท : 11 สิงหาคม 2559 10:21:46
 • จำนวนผู้เข้าชม : 296
 • อัลบั้ม : โครงการอุปสมบทมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเทพศิรินทราวาส
 • วันที่อัพเดท : 10 สิงหาคม 2559 10:16:09
 • จำนวนผู้เข้าชม : 273
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 1 สิงหาคม 2559 09:38:49
 • จำนวนผู้เข้าชม : 262
 • อัลบั้ม : พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ 5 มิ.ย.59
 • วันที่อัพเดท : 6 มิถุนายน 2559 10:58:40
 • จำนวนผู้เข้าชม : 342
 • อัลบั้ม : การทดสอบสมรรถภาพทางกายข้าราชการตำรวจในสังกัด สก.ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา ฝ่ายกีฬา สก.
 • วันที่อัพเดท : 23 พฤษภาคม 2559 11:03:11
 • จำนวนผู้เข้าชม : 331
 • อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมการป้องกันข้าราชการตำรวจก่อความรุนแรงให้ตนเองและผู้อื่นเสียชีวิต
 • วันที่อัพเดท : 15 พฤษภาคม 2559 12:07:21
 • จำนวนผู้เข้าชม : 292