• อัลบั้ม : พิธีสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ(ครั้งที่ 13) ประจำปี 2558
 • วันที่อัพเดท : 3 กันยายน 2558 14:46:45
 • จำนวนผู้เข้าชม : 1059
 • อัลบั้ม : พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 • วันที่อัพเดท : 26 สิงหาคม 2558 09:42:35
 • จำนวนผู้เข้าชม : 421
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 25 สิงหาคม 2558 10:16:33
 • จำนวนผู้เข้าชม : 361
 • อัลบั้ม : โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดปทุมวนารามราชวรวิหารกับกองสวัสดิการ
 • วันที่อัพเดท : 19 สิงหาคม 2558 15:30:58
 • จำนวนผู้เข้าชม : 319
 • อัลบั้ม : พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป
 • วันที่อัพเดท : 19 สิงหาคม 2558 15:18:03
 • จำนวนผู้เข้าชม : 296
 • อัลบั้ม : โครงการร้านอาหารราคาถูกเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการฯ
 • วันที่อัพเดท : 19 สิงหาคม 2558 15:04:49
 • จำนวนผู้เข้าชม : 257