• อัลบั้ม : พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ 30 มี.ค.59
 • วันที่อัพเดท : 31 มีนาคม 2559 13:10:33
 • จำนวนผู้เข้าชม : 333
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สกพ. ประจำปี 2559
 • วันที่อัพเดท : 2 กุมภาพันธ์ 2559 12:09:44
 • จำนวนผู้เข้าชม : 272
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สกพ. ประจำปี 2559
 • วันที่อัพเดท : 7 มกราคม 2559 15:27:30
 • จำนวนผู้เข้าชม : 284
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 29 ธันวาคม 2558 09:52:08
 • จำนวนผู้เข้าชม : 448
 • อัลบั้ม : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
 • วันที่อัพเดท : 6 พฤศจิกายน 2558 11:06:13
 • จำนวนผู้เข้าชม : 382
 • อัลบั้ม : พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณ ตร. เนื่องในโอกาสรับ–ส่งมอบหน้าที่ ผบ.ตร.
 • วันที่อัพเดท : 30 กันยายน 2558 16:19:59
 • จำนวนผู้เข้าชม : 428