• อัลบั้ม : กองสวัสดิการเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สกพ. ประจำปี 2559
 • วันที่อัพเดท : 7 มกราคม 2559 15:27:30
 • จำนวนผู้เข้าชม : 272
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 29 ธันวาคม 2558 09:52:08
 • จำนวนผู้เข้าชม : 431
 • อัลบั้ม : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
 • วันที่อัพเดท : 6 พฤศจิกายน 2558 11:06:13
 • จำนวนผู้เข้าชม : 364
 • อัลบั้ม : พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณ ตร. เนื่องในโอกาสรับ–ส่งมอบหน้าที่ ผบ.ตร.
 • วันที่อัพเดท : 30 กันยายน 2558 16:19:59
 • จำนวนผู้เข้าชม : 412
 • อัลบั้ม : พิธีมอบโล่และเสื้อสามารถ ข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558
 • วันที่อัพเดท : 29 กันยายน 2558 16:57:10
 • จำนวนผู้เข้าชม : 469
 • อัลบั้ม : พิธีสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ(ครั้งที่ 13) ประจำปี 2558
 • วันที่อัพเดท : 3 กันยายน 2558 14:46:45
 • จำนวนผู้เข้าชม : 1151