• อัลบั้ม : พิธีมอบโล่และเสื้อสามารถ ข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558
 • วันที่อัพเดท : 29 กันยายน 2558 16:57:10
 • จำนวนผู้เข้าชม : 484
 • อัลบั้ม : พิธีสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ(ครั้งที่ 13) ประจำปี 2558
 • วันที่อัพเดท : 3 กันยายน 2558 14:46:45
 • จำนวนผู้เข้าชม : 1164
 • อัลบั้ม : พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 • วันที่อัพเดท : 26 สิงหาคม 2558 09:42:35
 • จำนวนผู้เข้าชม : 463
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 25 สิงหาคม 2558 10:16:33
 • จำนวนผู้เข้าชม : 416
 • อัลบั้ม : โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดปทุมวนารามราชวรวิหารกับกองสวัสดิการ
 • วันที่อัพเดท : 19 สิงหาคม 2558 15:30:58
 • จำนวนผู้เข้าชม : 369
 • อัลบั้ม : พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป
 • วันที่อัพเดท : 19 สิงหาคม 2558 15:18:03
 • จำนวนผู้เข้าชม : 349