• อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 25 สิงหาคม 2558 10:16:33
 • จำนวนผู้เข้าชม : 393
 • อัลบั้ม : โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดปทุมวนารามราชวรวิหารกับกองสวัสดิการ
 • วันที่อัพเดท : 19 สิงหาคม 2558 15:30:58
 • จำนวนผู้เข้าชม : 349
 • อัลบั้ม : พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป
 • วันที่อัพเดท : 19 สิงหาคม 2558 15:18:03
 • จำนวนผู้เข้าชม : 330
 • อัลบั้ม : โครงการร้านอาหารราคาถูกเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการฯ
 • วันที่อัพเดท : 19 สิงหาคม 2558 15:04:49
 • จำนวนผู้เข้าชม : 281
 • อัลบั้ม : การตรวจสุขภาพประจำปีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2558
 • วันที่อัพเดท : 13 สิงหาคม 2558 17:57:47
 • จำนวนผู้เข้าชม : 274
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการ ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า พระสงฆ์ 108 รูป
 • วันที่อัพเดท : 28 กรกฎาคม 2558 16:10:46
 • จำนวนผู้เข้าชม : 311