• อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการ ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า พระสงฆ์ 108 รูป
 • วันที่อัพเดท : 28 กรกฎาคม 2558 16:10:46
 • จำนวนผู้เข้าชม : 314
 • อัลบั้ม : โครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 84 นาย เฉลิมพระเกียรติฯ
 • วันที่อัพเดท : 28 กรกฎาคม 2558 15:43:11
 • จำนวนผู้เข้าชม : 474
 • อัลบั้ม : พิธีมอบประกาศและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด สกพ.
 • วันที่อัพเดท : 17 กรกฎาคม 2558 14:58:57
 • จำนวนผู้เข้าชม : 419
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 14 กรกฎาคม 2558 09:47:40
 • จำนวนผู้เข้าชม : 411
 • อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเร่งด่วน
 • วันที่อัพเดท : 9 กรกฎาคม 2558 11:15:03
 • จำนวนผู้เข้าชม : 298
 • อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 • วันที่อัพเดท : 9 กรกฎาคม 2558 11:06:04
 • จำนวนผู้เข้าชม : 348