• อัลบั้ม : โครงการร้านอาหารราคาถูกเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการฯ
 • วันที่อัพเดท : 19 สิงหาคม 2558 15:04:49
 • จำนวนผู้เข้าชม : 299
 • อัลบั้ม : การตรวจสุขภาพประจำปีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2558
 • วันที่อัพเดท : 13 สิงหาคม 2558 17:57:47
 • จำนวนผู้เข้าชม : 299
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการ ร่วมทำบุญตักบาตรเช้า พระสงฆ์ 108 รูป
 • วันที่อัพเดท : 28 กรกฎาคม 2558 16:10:46
 • จำนวนผู้เข้าชม : 330
 • อัลบั้ม : โครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 84 นาย เฉลิมพระเกียรติฯ
 • วันที่อัพเดท : 28 กรกฎาคม 2558 15:43:11
 • จำนวนผู้เข้าชม : 494
 • อัลบั้ม : พิธีมอบประกาศและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด สกพ.
 • วันที่อัพเดท : 17 กรกฎาคม 2558 14:58:57
 • จำนวนผู้เข้าชม : 446
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 14 กรกฎาคม 2558 09:47:40
 • จำนวนผู้เข้าชม : 431