• อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเร่งด่วน
  • วันที่อัพเดท : 7 กรกฎาคม 2558 11:18:30
  • จำนวนผู้เข้าชม : 294
  • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย
  • วันที่อัพเดท : 2 กรกฎาคม 2558 14:10:26
  • จำนวนผู้เข้าชม : 354
  • อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2558
  • วันที่อัพเดท : 2 มิถุนายน 2558 10:28:21
  • จำนวนผู้เข้าชม : 268
  • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
  • วันที่อัพเดท : 2 มิถุนายน 2558 10:17:52
  • จำนวนผู้เข้าชม : 339
  • อัลบั้ม : ทดสอบร่างกายข้าราชการตำรวจในสังกัด สก. ครั้งที่ 1/2558
  • วันที่อัพเดท : 27 พฤษภาคม 2558 11:25:20
  • จำนวนผู้เข้าชม : 333
  • อัลบั้ม : พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ตร. ประจำปี 2558
  • วันที่อัพเดท : 16 พฤษภาคม 2558 13:58:39
  • จำนวนผู้เข้าชม : 432