• อัลบั้ม : พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
 • วันที่อัพเดท : 5 ธันวาคม 2561 09:31:28
 • จำนวนผู้เข้าชม : 94
 • อัลบั้ม : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตร. ประจำปี พ.ศ.2561
 • วันที่อัพเดท : 6 พฤศจิกายน 2561 18:33:51
 • จำนวนผู้เข้าชม : 115
 • อัลบั้ม : วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
 • วันที่อัพเดท : 19 ตุลาคม 2561 14:37:51
 • จำนวนผู้เข้าชม : 122
 • อัลบั้ม : พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
 • วันที่อัพเดท : 15 ตุลาคม 2561 12:26:01
 • จำนวนผู้เข้าชม : 128
 • อัลบั้ม : อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
 • วันที่อัพเดท : 15 ตุลาคม 2561 12:11:19
 • จำนวนผู้เข้าชม : 142
 • อัลบั้ม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจ ผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆ
 • วันที่อัพเดท : 21 กันยายน 2561 15:23:43
 • จำนวนผู้เข้าชม : 102