• อัลบั้ม : กองสวัสดิการได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 • วันที่อัพเดท : 3 ธันวาคม 2557 18:25:55
 • จำนวนผู้เข้าชม : 356
 • อัลบั้ม : ข้าราชการในสังกัดกองสวัสดิการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • วันที่อัพเดท : 3 ธันวาคม 2557 18:16:58
 • จำนวนผู้เข้าชม : 303
 • อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 • วันที่อัพเดท : 2 ธันวาคม 2557 13:59:48
 • จำนวนผู้เข้าชม : 301
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 2 ธันวาคม 2557 08:55:40
 • จำนวนผู้เข้าชม : 332
 • อัลบั้ม : พิธีสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ (ครั้งที่ 12 ) ประจำปี 2557
 • วันที่อัพเดท : 3 พฤศจิกายน 2557 11:19:40
 • จำนวนผู้เข้าชม : 627
 • อัลบั้ม : กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2557
 • วันที่อัพเดท : 30 ตุลาคม 2557 09:01:22
 • จำนวนผู้เข้าชม : 406