• อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน มกราคม 2558
 • วันที่อัพเดท : 12 มกราคม 2558 09:35:50
 • จำนวนผู้เข้าชม : 307
 • อัลบั้ม : กิจกรรม Big Cleaning Day บ้านพักส่วนกลางทุ่งสองห้อง
 • วันที่อัพเดท : 22 ธันวาคม 2557 10:34:47
 • จำนวนผู้เข้าชม : 227
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 • วันที่อัพเดท : 3 ธันวาคม 2557 18:25:55
 • จำนวนผู้เข้าชม : 376
 • อัลบั้ม : ข้าราชการในสังกัดกองสวัสดิการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • วันที่อัพเดท : 3 ธันวาคม 2557 18:16:58
 • จำนวนผู้เข้าชม : 320
 • อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 • วันที่อัพเดท : 2 ธันวาคม 2557 13:59:48
 • จำนวนผู้เข้าชม : 317
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 2 ธันวาคม 2557 08:55:40
 • จำนวนผู้เข้าชม : 348