• อัลบั้ม : วันคล้ายสถาปนากองสวัสดิการ (54 ปี) 13 กันยายน 2557
 • วันที่อัพเดท : 12 กันยายน 2557 16:34:25
 • จำนวนผู้เข้าชม : 385
 • อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน กันยายน 2557
 • วันที่อัพเดท : 2 กันยายน 2557 11:24:06
 • จำนวนผู้เข้าชม : 352
 • อัลบั้ม : การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อปลูกฝังค่านิยมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
 • วันที่อัพเดท : 18 สิงหาคม 2557 10:56:58
 • จำนวนผู้เข้าชม : 399
 • อัลบั้ม : โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดปทุมวนารามราชวรวิหารกับกองสวัสดิการ
 • วันที่อัพเดท : 7 สิงหาคม 2557 11:53:46
 • จำนวนผู้เข้าชม : 480
 • อัลบั้ม : Big Cleaning Day ตร. ประจำเดือน ก.ค.57 โดยมี พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธาน
 • วันที่อัพเดท : 30 กรกฎาคม 2557 16:25:11
 • จำนวนผู้เข้าชม : 419
 • อัลบั้ม : Big Cleaning Day แฟลตเฉลิมลาภมื่อวันเสาร์ที่ 26 ก.ค.57 โดยมี พล.ต.ท.ชัยยงฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน
 • วันที่อัพเดท : 26 กรกฎาคม 2557 12:35:53
 • จำนวนผู้เข้าชม : 902