• อัลบั้ม : พิธีเปิดการอบรมผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์
 • วันที่อัพเดท : 30 มิถุนายน 2557 16:53:50
 • จำนวนผู้เข้าชม : 355
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
 • วันที่อัพเดท : 16 มิถุนายน 2557 09:15:49
 • จำนวนผู้เข้าชม : 327
 • อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2557
 • วันที่อัพเดท : 5 มิถุนายน 2557 10:33:38
 • จำนวนผู้เข้าชม : 311
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 3 มิถุนายน 2557 10:24:20
 • จำนวนผู้เข้าชม : 513
 • อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
 • วันที่อัพเดท : 12 พฤษภาคม 2557 21:12:59
 • จำนวนผู้เข้าชม : 357
 • อัลบั้ม : การตรวจสุขภาพประจำปีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2557
 • วันที่อัพเดท : 29 เมษายน 2557 11:35:03
 • จำนวนผู้เข้าชม : 1105