• อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 22 เมษายน 2557 16:46:28
 • จำนวนผู้เข้าชม : 816
 • อัลบั้ม : กิจกรรมของโครงการ จิตอาสาพัฒนาวัดตรีทศเทพวรวิหารกับกองสวัสดิการ
 • วันที่อัพเดท : 9 เมษายน 2557 17:57:23
 • จำนวนผู้เข้าชม : 580
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ร.ต.ต.ไพศาล พิลา
 • วันที่อัพเดท : 3 เมษายน 2557 14:25:13
 • จำนวนผู้เข้าชม : 378
 • อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน เมษายน 2557
 • วันที่อัพเดท : 2 เมษายน 2557 15:35:22
 • จำนวนผู้เข้าชม : 372
 • อัลบั้ม : ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • วันที่อัพเดท : 28 มีนาคม 2557 16:07:06
 • จำนวนผู้เข้าชม : 472
 • อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน มกราคม 2557
 • วันที่อัพเดท : 17 มกราคม 2557 09:59:31
 • จำนวนผู้เข้าชม : 373