• อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2557
 • วันที่อัพเดท : 5 มิถุนายน 2557 10:33:38
 • จำนวนผู้เข้าชม : 336
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 3 มิถุนายน 2557 10:24:20
 • จำนวนผู้เข้าชม : 545
 • อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
 • วันที่อัพเดท : 12 พฤษภาคม 2557 21:12:59
 • จำนวนผู้เข้าชม : 382
 • อัลบั้ม : การตรวจสุขภาพประจำปีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2557
 • วันที่อัพเดท : 29 เมษายน 2557 11:35:03
 • จำนวนผู้เข้าชม : 1140
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 22 เมษายน 2557 16:46:28
 • จำนวนผู้เข้าชม : 867
 • อัลบั้ม : กิจกรรมของโครงการ จิตอาสาพัฒนาวัดตรีทศเทพวรวิหารกับกองสวัสดิการ
 • วันที่อัพเดท : 9 เมษายน 2557 17:57:23
 • จำนวนผู้เข้าชม : 607