• อัลบั้ม : การตรวจสุขภาพประจำปีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2557
 • วันที่อัพเดท : 29 เมษายน 2557 11:35:03
 • จำนวนผู้เข้าชม : 1165
 • อัลบั้ม : ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองสวัสดิการร่วมกันเคารพธงชาติ
 • วันที่อัพเดท : 22 เมษายน 2557 16:46:28
 • จำนวนผู้เข้าชม : 893
 • อัลบั้ม : กิจกรรมของโครงการ จิตอาสาพัฒนาวัดตรีทศเทพวรวิหารกับกองสวัสดิการ
 • วันที่อัพเดท : 9 เมษายน 2557 17:57:23
 • จำนวนผู้เข้าชม : 620
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ร.ต.ต.ไพศาล พิลา
 • วันที่อัพเดท : 3 เมษายน 2557 14:25:13
 • จำนวนผู้เข้าชม : 421
 • อัลบั้ม : ภารกิจตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน เมษายน 2557
 • วันที่อัพเดท : 2 เมษายน 2557 15:35:22
 • จำนวนผู้เข้าชม : 419
 • อัลบั้ม : ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • วันที่อัพเดท : 28 มีนาคม 2557 16:07:06
 • จำนวนผู้เข้าชม : 533