• อัลบั้ม : วันคล้ายวันสถาปนา กองสวัสดิการ ครบรอบ 58 ปี
 • วันที่อัพเดท : 17 กันยายน 2561 15:32:22
 • จำนวนผู้เข้าชม : 127
 • อัลบั้ม : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 • วันที่อัพเดท : 14 สิงหาคม 2561 15:35:01
 • จำนวนผู้เข้าชม : 99
 • อัลบั้ม : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 • วันที่อัพเดท : 28 กรกฎาคม 2561 11:26:34
 • จำนวนผู้เข้าชม : 107
 • อัลบั้ม : โครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • วันที่อัพเดท : 28 กรกฎาคม 2561 10:56:08
 • จำนวนผู้เข้าชม : 152
 • อัลบั้ม : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
 • วันที่อัพเดท : 28 กรกฎาคม 2561 10:41:32
 • จำนวนผู้เข้าชม : 193
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พ.ค.61
 • วันที่อัพเดท : 2 พฤษภาคม 2561 14:36:54
 • จำนวนผู้เข้าชม : 169