• อัลบั้ม : กองสวัสดิการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน เม.ย.61
 • วันที่อัพเดท : 4 เมษายน 2561 11:03:35
 • จำนวนผู้เข้าชม : 112
 • อัลบั้ม : โครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • วันที่อัพเดท : 2 เมษายน 2561 15:12:43
 • จำนวนผู้เข้าชม : 107
 • อัลบั้ม : โครงการ กองสวัสดิการจิตอาสา พากันทำความสะอาดวัด นัดกันฟังเทศน์ ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร
 • วันที่อัพเดท : 16 มีนาคม 2561 13:43:33
 • จำนวนผู้เข้าชม : 109
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน มี.ค.61
 • วันที่อัพเดท : 7 มีนาคม 2561 13:16:38
 • จำนวนผู้เข้าชม : 142
 • อัลบั้ม : โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กฌ.ตร.
 • วันที่อัพเดท : 27 กุมภาพันธ์ 2561 13:43:13
 • จำนวนผู้เข้าชม : 98
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ก.พ.61
 • วันที่อัพเดท : 4 กุมภาพันธ์ 2561 20:11:50
 • จำนวนผู้เข้าชม : 101