• อัลบั้ม : กองสวัสดิการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน มี.ค.61
 • วันที่อัพเดท : 7 มีนาคม 2561 13:16:38
 • จำนวนผู้เข้าชม : 179
 • อัลบั้ม : โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กฌ.ตร.
 • วันที่อัพเดท : 27 กุมภาพันธ์ 2561 13:43:13
 • จำนวนผู้เข้าชม : 123
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ก.พ.61
 • วันที่อัพเดท : 4 กุมภาพันธ์ 2561 20:11:50
 • จำนวนผู้เข้าชม : 123
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการบรรยายพิเศษเรื่องสิทธิสวัสดิการข้าราชการตำรวจ
 • วันที่อัพเดท : 25 มกราคม 2561 11:37:33
 • จำนวนผู้เข้าชม : 114
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ม.ค.61
 • วันที่อัพเดท : 18 มกราคม 2561 14:43:44
 • จำนวนผู้เข้าชม : 102
 • อัลบั้ม : สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้บริการตัดผมฟรีเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
 • วันที่อัพเดท : 18 มกราคม 2561 13:29:18
 • จำนวนผู้เข้าชม : 100