• อัลบั้ม : โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กฌ.ตร.
 • วันที่อัพเดท : 27 กุมภาพันธ์ 2561 13:43:13
 • จำนวนผู้เข้าชม : 111
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ก.พ.61
 • วันที่อัพเดท : 4 กุมภาพันธ์ 2561 20:11:50
 • จำนวนผู้เข้าชม : 111
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการบรรยายพิเศษเรื่องสิทธิสวัสดิการข้าราชการตำรวจ
 • วันที่อัพเดท : 25 มกราคม 2561 11:37:33
 • จำนวนผู้เข้าชม : 104
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ม.ค.61
 • วันที่อัพเดท : 18 มกราคม 2561 14:43:44
 • จำนวนผู้เข้าชม : 89
 • อัลบั้ม : สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้บริการตัดผมฟรีเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
 • วันที่อัพเดท : 18 มกราคม 2561 13:29:18
 • จำนวนผู้เข้าชม : 89
 • อัลบั้ม : กองสวัสดิการจัดกิจกรรมวันเด็กภายในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
 • วันที่อัพเดท : 15 มกราคม 2561 09:23:40
 • จำนวนผู้เข้าชม : 63