• อัลบั้ม : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจผู้มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆฯ
 • วันที่อัพเดท : 10 ตุลาคม 2560 13:28:43
 • จำนวนผู้เข้าชม : 63
 • อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการและการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ กฌ.ตร.
 • วันที่อัพเดท : 10 ตุลาคม 2560 13:02:07
 • จำนวนผู้เข้าชม : 70
 • อัลบั้ม : โครงการ กองสวัสดการจิตอาสา พาเข้าวัด - พัฒนาโรงเรียน
 • วันที่อัพเดท : 4 สิงหาคม 2560 14:40:08
 • จำนวนผู้เข้าชม : 139
 • อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพอนุศาสนจารย์ประจำหน่วย ประจำปี 2560
 • วันที่อัพเดท : 22 พฤษภาคม 2560 19:21:53
 • จำนวนผู้เข้าชม : 212
 • อัลบั้ม : พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.(บางละมุง)
 • วันที่อัพเดท : 22 พฤษภาคม 2560 19:17:09
 • จำนวนผู้เข้าชม : 197
 • อัลบั้ม : โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
 • วันที่อัพเดท : 22 มีนาคม 2560 10:19:19
 • จำนวนผู้เข้าชม : 233