• อัลบั้ม : โครงการ กองสวัสดการจิตอาสา พาเข้าวัด - พัฒนาโรงเรียน
 • วันที่อัพเดท : 4 สิงหาคม 2560 14:40:08
 • จำนวนผู้เข้าชม : 120
 • อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพอนุศาสนจารย์ประจำหน่วย ประจำปี 2560
 • วันที่อัพเดท : 22 พฤษภาคม 2560 19:21:53
 • จำนวนผู้เข้าชม : 187
 • อัลบั้ม : พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.(บางละมุง)
 • วันที่อัพเดท : 22 พฤษภาคม 2560 19:17:09
 • จำนวนผู้เข้าชม : 179
 • อัลบั้ม : โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
 • วันที่อัพเดท : 22 มีนาคม 2560 10:19:19
 • จำนวนผู้เข้าชม : 213
 • อัลบั้ม : พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • วันที่อัพเดท : 20 มกราคม 2560 11:55:46
 • จำนวนผู้เข้าชม : 231
 • อัลบั้ม : พิธีอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • วันที่อัพเดท : 20 มกราคม 2560 11:13:28
 • จำนวนผู้เข้าชม : 340