• อัลบั้ม : พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • วันที่อัพเดท : 20 มกราคม 2560 11:55:46
 • จำนวนผู้เข้าชม : 218
 • อัลบั้ม : พิธีอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • วันที่อัพเดท : 20 มกราคม 2560 11:13:28
 • จำนวนผู้เข้าชม : 325
 • อัลบั้ม : พิธีอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • วันที่อัพเดท : 13 ธันวาคม 2559 15:57:02
 • จำนวนผู้เข้าชม : 304
 • อัลบั้ม : พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • วันที่อัพเดท : 13 ธันวาคม 2559 15:52:44
 • จำนวนผู้เข้าชม : 163
 • อัลบั้ม : พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2559
 • วันที่อัพเดท : 12 พฤศจิกายน 2559 12:06:09
 • จำนวนผู้เข้าชม : 175
 • อัลบั้ม : พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • วันที่อัพเดท : 28 ตุลาคม 2559 10:42:28
 • จำนวนผู้เข้าชม : 164