วาระการประชุมแบ่งปันน้ำใจสู่เพื่อนตำรวจใต้ครั้งที่ 2


30/08/2013


เอกสารดาวน์โหลดสำหรับวาระการประชุมแบ่งปันน้ำใจสู่เพื่อนตำรวจใต้ครั้งที่ 2

ระเบียบวาระการประชุมโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่เพื่อนตำรวจใต้ ครั้งที่ 1/2556


15/08/2013


ระเบียบวาระการประชุมโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่เพื่อนตำรวจใต้ ครั้งที่ 1/2556

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖


10/06/2013


ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกองสวัสดิการ ตร.

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการสถานพักพื้นและตากอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


29/07/2010


ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการจัดสวัสดิการสถานพักพื้นและตากอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


29/07/2010


คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คู่มือการจัดร้านอาหารสวัสดิการ


29/07/2010


คู่มือการจัดร้านอาหารสวัสดิการ