แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์เข้าอุปสมบทตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดพชยญาติการาม


03/08/2016


แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์เข้าอุปสมบทตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดพชยญาติการาม

รับสมัครข้าราชการตำรวจอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันแม่ ณ วัดพิชยญาติการาม


27/07/2016


รับสมัครข้าราชการตำรวจอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันแม่ ณ วัดพิชยญาติการาม

แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเติม


26/07/2016


แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเติม

รับสมัครข้าราชการตำรวจเขาอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ(วัดเทพศิรินทราวาส)


28/06/2016


รับสมัครข้าราชการตำรวจเขาอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ(วัดเทพศิรินทราวาส)