ประกวดราคาจ้างซักทำความสะอาดผ้าประจำศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


16/03/2017


ประกวดราคาจ้างซักทำความสะอาดผ้าประจำศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกวดราคาจ้างซักทำความสะอาดผ้าประจำศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


16/03/2017


ประกวดราคาจ้างซักทำความสะอาดผ้าประจำศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 13


23/04/2015


ประชามสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการตำรวจที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจครั้งที่ 13 โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ ไปที่ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.(สโมสรตำรวจ) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้ง

ประกาศเพิ่มเติมเงื่อนไขร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรฯ(บางละมุง)


05/06/2014


ประกาศเพิ่มเติมเงื่อนไขร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ(บางละมุง)

ประกาศสอบราคาจ้างตัดเครื่องแบบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสโมสรตำรวจ


19/06/2012


ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการสโมสรตำรวจ โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตัดเครืองแบบำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสโมสรตำรวจ รายละเอียดตามประกาศ จำนวน ๑ ฉบับ

โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ ๑๐


10/05/2012


โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ ๑๐

โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 9


07/07/2011


โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 9

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย


16/12/2010


สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย