สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย

16/12/2010

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสโมสรตำรวจและอาคารออกกำลังกาย