รับสมัครบุตรข้าราชการตำรวจผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการค่ายฤดูร้อนเพื่อบุตรข้าราชการตำรวจห่างไกลยาเสพติด

05/03/2013

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดย  พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว  ขอเชิญข้าราชการตำรวจนำบุตรของท่าน  เข้าร่วม  "โครงการค่ายฤดูร้อนเพื่อบุตรข้าราชการตำรวจห่างไกลยาเสพติด"  ณ  ฝ่ายดนตรี  กองสวัสดิการ  ถนนแจ้งวัฒนะ  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  สนใจสมัครได้ฟรีตั้งแต่วันที่  14  มีนาคม  2556  โทร. 02-284-7216  

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ  ได้ที่ www.thaipoliceband.org หรือ www.welfarepolice.com