โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 13

23/04/2015

                ประชามสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการตำรวจที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจครั้งที่ 13 โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ ไปที่ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.(สโมสรตำรวจ) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัันที่ 15 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ร.ต.ต.หญิง ชนิตสิรี เรืองดำรงตันน์ รอง สว.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ 08-0600-7381 และ ส.ต.อ.หญิง ภัทรฤทัย เทียนทอง ผบ.หมู่ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ 08-7088-8313 หรือโทรศัพท์กลาง 02-973-5901-5 และ www.policeclub.or.th