สอบราคาจัดซื้อชุดวอร์ม

27/05/2015

    ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อชุดวอร์ม ประกอบด้วย กางเกงขายาวและเสื้อแขนยาว ทอโลโก้  ตราโล่เขน บริเวณอกข้างซ้าย เนื้อผ้าโพลีเยสเตอร์ จำนวน 700 ชุด

 
    ผู้สนใจติดต่อของรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12 พ.ค. - 21 พ.ค. 58 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2522 4404