ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

10/09/2015


 เว็บไซต์โครงการ : www.panithand.com

Facebook โครงการ : www.facebook.com/panithand

ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ : www.edupol.org/eduOrganize/publicDoc/panithanD

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ผ่านอนิเมชั่น