บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่สมัครใจขอสั่งซื้ออาวุธปืนตามโครงการจัดซื้อปืนสวัสดิการฯ

28/09/2015