ขอความร่วมมือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หยุดเผยแพร่ส่งต่อข้อความ

15/12/2015

     ตามที่มีการส่งต่อข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า “ข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิกฌาปนกิจ ตร. อย่าลืมทำบัตรฌาปนกิจสงเคราะห์แบบใหม่ (บัตรพลาสติก)หรือ Smart Card ก่อนที่ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์จะทำการยกเลิกบัตรแบบเดิม” สก.ในฐานะผู้กำกับดูแลการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร. (กฌ.ตร.) ขอยืนยันว่าข้อความดังกล่าว ไม่เป็นความจริง เนื่องจากฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่มีมาตรการบังคับให้เปลี่ยนหรือยกเลิกบัตรสมาชิกรูปแบบเดิมแต่อย่างใด 

     ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหมู่สมาชิก กฌ.ตร. จึงขอแจ้งข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบว่าผู้ถือบัตรสมาชิก กฌ.ตร. รูปแบบเดิมยังสามารถใช้บัตรได้ตามปกติ และขอความร่วมมือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หยุดเผยแพร่ส่งต่อข้อความดังกล่าว