แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

25/07/2016

คำขอบรรพชาอุปสมบท