รับสมัครข้าราชการตำรวจอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันแม่ ณ วัดพิชยญาติการาม

27/07/2016

 รับสมัครข้าราชการตำรวจอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันแม่ ณ วัดพิชยญาติการาม