แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ไปรับห้องพัก

20/10/2016