ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง

28/12/2016

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง