แจ้งข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนตามโครงการฯ ดำเนินการชำระค่าอาวุธปืน

24/08/2017

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สั่งซื้ออาวุธปืนตามโครงการฯ คลิกที่นี่