โครงการอุปสมบท 99 รูป 9 นี้เพื่อพ่อ วันถวายพระเพลิงครั้งประวัติศาสตร์ ณ วัดหงส์รัตนาราม

04/09/2017