แจ้งขยายเวลาการชำระค่าอาวุธปืน ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนตามโครงการฯ

25/09/2017