แต่งตั้งคณะทำงานย่อยระดับ สน. และ สภ. ในการแจกจ่ายอาวุธปืน ซิกซาวเออร์ รุ่น พี 320

11/10/2017