แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลือชา) ไปจับสลากเลือกห้องพัก

12/10/2017