แจ้งข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) ไปรับห้องพัก

01/11/2017