การแจกจ่ายอาวุธปืนตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ(ซิกซาวเออร์ รุ่น พี 320)

06/12/2017