แนวทางการเพิ่มรายชื่อเพื่อซื้ออาวุธปืนตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ(ซิกซาวเออร์ รุ่น พี 320)

17/01/2018