รับสมัครข้าราชการตำรวจเขาอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ (วัดเทพศิรินทราวาส)

13/03/2018