โครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ

12/06/2018

คำขอบรรพชาอุปสมบท