แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากลำดับการใช้สิทธิเลือกห้องพัก ครั้งที่ 2/2561

29/06/2018