แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ

09/07/2018

คำขอบรรพชาอุปสมบท