แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

04/09/2018