แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากลำดับการใช้สิทธิเลือกห้องพัก ครั้งที่ 3/2561

12/09/2018