รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ

12/09/2018