แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปรับห้องพัก (ครั้งที่ 3 2561)

12/10/2018