แจ้งเลื่อนการจับสลากห้องพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 1 2562

26/02/2019