รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติฯ

01/03/2019