แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ 25 มี.ค. - 14 เม.ย.62

14/03/2019

คำขอบรรพชาอุปสมบท