การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (อุดมสุข)

21/05/2019