แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทโครงการบรรพาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนนพรรษาฯ

22/07/2019